Carte Blanche vum Marc Limpach: 16,7%

Zuelen a Statistiken hu mer a leschter Zäit, um sanitäre Gebitt, deeglech gelies. Ufank dëses Mounts huet eng Zuel vum Statec erféiere gedoen. D’Präisser fir Appartementer an Haiser sinn, Enn 2020, ëm 16,7% par rapport zum 4. Trimester 2019 geklommen. Haiser eleng ëm 19,7%.

RTL.lu, 22.04.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *